Documentatie

Ghid Operational / Sea Freight

Sirius Forwarder Documents Image

Documente

+ Copie original MBL & HBL / SWB

+ Commercial Invoice & Packing List (ce trebuie sa contina valoarea facturii comerciale si cantitatea de marfa distribuite defalcat pe pachete/bucati). De asemenea datele clientului final trebuie sa fie prezente pe ambele documente stampilate si semnate de catre acesta

+ Certificate de insotire ale marfii pentru import: Licenta de transport / Certificat de calitate / Certificat de origine (unde este cazul)

+ MBL Prepaid / Collect unde trebuie specificata societatea Sirius Forwarder la sectiunea FWD & Notify 

+ HBL Prepaid / Collect conform instructiunilor Shipperului de la portul de incarcare (POL)

+ Freight Invoice / Navlu (unde este cazul)

Licenta de import si Permise speciale

In cazul unor produse cu un caracter specific, conform legislatiei din Romania, se vor solicita Licenta sau Permisul special de import.

Termeni

Forwarder / FWD – Casa de Expeditii

Consignee – Entitatea care detine drepturile legale asupra containerului cu marfa

Notify – Entitatea instiintata de venirea containerului cu marfa

MBL – Master Bill of Lading

HBL – House Bill of Lading

SWB – Seaway Bill of Lading

CI – Commercial Invoice

PL – Packing List

POA – Power of Attorney / Imputernicire prin care Consignee imputerniceste FWD

Freight Invoice – Navlu, factura de transport maritim al containerului cu marfa

POL – Portul de incarcare

POD – Portul de destinatie

Shipper – Entitatea care emite / modifica documentele de la Portul de incarcare ce insotesc containerul cu marfa

DO – Delivery Order / Comanda de eliberare a containerului din terminalul Liniei maritime

Direct – Containerul va fi incarcat direct pe platforma auto si eliberat catre destinatia finala

Stuffing / Stripping – Transbord, marfa va fi descarcata din container si incarcata pe mijloc de transport cu prelata